Sopimukset uudistuvat GDPR:n myötä

EU:n tietosuoja-asetus GDPR (General Data Protection Regulation) astuu voimaan 25.5.2018. Uusi asetus pyrkii yhtenäistämään EU:n laajuista tietosuojalainsäädäntöä sekä parantamaan yksilön oikeuksia omien henkilötietojensa käsittelyyn.

GDPR vaikuttaa kaikkien henkilötietoja käsittelevien yritysten, yhteisöjen sekä viranomaisten toimintatapoihin ja velvoitteisiin. Asetus lisää henkilötietojen käsittelyn läpinäkyvyyttä ja antaa työkaluja omien tietojen hallintaan. Lue lisää asetuksesta Tietosuojavaltuutetun sivuilta.

GDPR:n käytännön vaikutukset

Olemme Aacon Oy:ssa sitoutuneet toimimaan lakien ja asetusten mukaisesti. Niinpä GDPR-asetus tuo mukanaan muutoksia Kellokortti.fi-palvelun toimintaan, yrityksemme toimintatapoihin sekä ennen kaikkea asiakkaittemme toimintamalleihin henkilötietoja käsiteltäessä.

Palvelumme on alusta asti rakennettu toimimaan pilvessä ja tietoturva-asioihin on kiinnitetty paljon huomiota:

  • Palvelimemme sijaitsevat turvallisessa ja ammattimaisesti hoidetussa palvelinsalissa EU:n alueella
  • Palvelun kehitystyö tehdään Suomessa
  • Emme kerää palveluun turhaa tietoa
  • Palvelusta voi poistaa henkilön tiedot kokonaan

Vaikka asiat ovatkin meillä jo valmiiksi hyvin, tarkoittaa GDPR meillekin työtä:

  • Toimintatapojen ja prosessien tarkempaa dokumentointia
  • Uusia raporttimalleja, jotta asiakkaamme voivat toimia GDPR:n mukaisesti
  • Palveluidemme tietoturvan jatkuvaa varmistamista
  • Tarkennettuja toimintatapoja tukipalvelun toimintaan
  • Uusia palvelusopimuksia

Tässä työssä olemme edenneet aikataulun mukaisesti.

Sopimukset uudistuvat

GDPR edellyttää käytännössä kirjallista sopimusta henkilötietoja käsittelevien palveluntarjoajien kanssa. Niinpä uudistamme asiakassopimuksemme kevään 2018 aikana.

Uusi sopimus tulee kattamaan GDPR:n mukaiset asiat tietoturvan ja ennen kaikkea vastuunjaon osalta. Uusi sopimus otetaan käyttöön kaikkien asiakkaiden kanssa ja olemme siihen liittyen yhteydessä maalis-huhtikuun aikana.

Muut GDPR vastuut

GDPR vaikuttaa käytännössä kaikkien yritysten toimintaan. Palvelumme sisältämät henkilötiedot ovat vain pieni osa jokaisen asiakasyrityksemme GDPR-vastuista. Jos teillä ei vielä ole mietitty, miten GDPR vaikuttaa, on nyt viimeinen hetki toimia!


Muut artikkelit aiheesta

Kellokortti.fi sivut ovat uudistuneet!

Olemme uudistaneet sivumme Kellokortti.fi työajanseurantapalvelulle. Uudet sivut löydät tutusta osoitteesta: www.kellokortti.fi. Sivuilta voit...